Meerjaren Onderhoudsplan

 

Onderhoud van bestaand vastgoed is preventie: het voorkomt hoge kosten door te late constatering van gebreken.

 

Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) geeft zicht op het hoe en wanneer uitvoeren van onderhoud. Bij een onderhoudsplan hoort een begroting. De onderhoudsbegroting geeft inzicht in de kosten en reservering voor een periode van 5, 10, 15, 20 of 40 jaar.

 

Een MJOP wordt als volgt opgesteld:

- Vastleggen van het gewenste conditieniveau.

- Inspectie van het huidige conditieniveau.       

- Rapportage van bevindingen.

- Opstellen onderhoudsplanning en -begroting.

 

 Met de opdrachtgever wordt overlegd wat het gewenste conditieniveau van een gebouw is. Dit kan afhankelijk zijn van gebruik en functie, verwachte levensduur, wetgeving,  energietransitie en verduurzaming.

 

Vervolgens wordt er een gedetailleerde inspectie van het gebouw en de installaties uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de huidige staat, leeftijd, kwaliteit en gebruik van bouwkundige elementen en installaties.

 

Uit de inspectie volgt een conditiescore per element. Deze score wordt bepaald aan de hand van de NEN 2767, en vastgelegd in een rapport.  In het rapport wordt een advies gegeven m.b.t. de werkzaamheden om het gewenste conditieniveau te verkrijgen en te behouden over de vastgestelde periode.

 

De kosten van deze onderhouds- werkzaamheden worden begroot en in een planning uitgezet. Aan de hand van de planning worden de jaarlijkse werkzaamheden en reserveringen vastgesteld: inzicht in kosten, behoud van kwaliteit.


 
Terug naar overzicht
SluitenBekijk hier onze projecten per onderwerp.