Nieuwbouw Watercampus Wetsus LeeuwardenVerbouw en renovatie Taborcollege d'Ampte HoornNieuw en verbouw zorglocatie Eastwei, OppenhuizenNieuwbouw DUO- en belastingkantoor Groningenvernieuwbouw Thialf Heerenveen
B

BOUWADVIES

KBS+BTS adviseert opdrachtgevers bij elke stap vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie en oplevering op het gebied van onderhoud, nieuw- en verbouwprojecten.

Bouwmanagement; KBS+BTS stelt, namens de opdrachtgever, een team samen, en stuurt het team aan om te komen tot een bruikbaar, veilig, mooi en betaalbaar ontwerp. Voor de uitvoering contracteert KBS+BTS de (verschillende) uitvoerende partijen en zorgt dat het project volgens het contract wordt uitgevoerd.

Bouwkosten; KBS+BTS maakt op vaste momenten een raming/begroting van het (steeds gedetailleerder) ontwerp en toetst deze raming aan het budget. Verschillen worden aangewezen en bijgestuurd.

KBS+BTS maakt detail-inschrijfbegrotingen voor bouwbedrijven/aannemers.

Toezicht: Tijdens de uitvoering van een bouwproject ziet KBS+BTS er op toe dat het ontwerp op de technisch inhoudelijk afgesproken wijze wordt gerealiseerd.


Lees meer...
C

TEKENWERK

KBS+BTS verzorgt de bouwkundige uitwerking van projecten. Ieder bouwdeel en materiaal met z’n specifieke eigenschappen, verwerkingswijze, wensen en eisen wordt op tekening en in de werkomschrijving/bestek vastgelegd. Het bouwkundig tekenwerk wordt door KBS+BTS gedaan in een 3d-BIM model.

BIM modellering; KBS+BTS voert het bouwkundig tekenwerk uit in een digitaal 3-dimensionaal model. Dit zg. BIM-model wordt gedetailleerder naar mate een ontwerp vordert. Aan bouwdelen en bouwelementen kunnen in het model eigenschappen en specificaties worden toegevoegd. Deze kunnen worden gebruikt voor oa. het bepalen van hoeveelheden (calculatie) en energieprestatie.


Door het samenvoegen van het bouwkundig BIM-model met het constructieve- en installatie technischmodel worden knelpunten op het (computer)scherm inzichtelijk, in plaats van tijdens de uitvoering.

Bestekken; Wetgeving, aanvullende eisen, materiaaltoepassingen en materiaalverwerking wordt door KBS+BTS in een bestek, volgens de Stabu methodiek vastgelegd. Daarnaast maakt KBS+BTS ondersteunende berekeningen voor energieprestatie, ventilatie en daglicht.


Lees meer...
SluitenBekijk hier onze projecten per onderwerp.