het Bouwproces.

Een bouwproces kent twee hoofdfases: ontwerpen en bouwen. Tijdens deze fases worden verschillende partijen betrokken om diverse wensen en eisen (uw wensen, budgetten, bouwbesluit, bestemmingsplan etc.) tot een volledig functioneel gebouw te brengen.
KBS+BTS heeft het overzicht over deze partijen; te denken valt aan de architect, constructeur, installatieadviseur, kostendeskundige en diverse uitvoerende partijen. KBS+BTS betrekt, contracteert en controleert, de juiste partij op het juiste moment en verzorgt de uitbesteding van de verschillende uitvoeringsdisciplines.

Projectmanagement.

Een nieuw gebouw ontwikkelen en realiseren. Een bestaand gebouw uitbreiden, herontwikkelen of transformeren. KBS+BTS kan u adviseren  vanaf het eerste initiatief, de ontwerp-, aanbesteding- en contractfase tot en met de uitvoering, de oplevering en de nazorg.  KBS+BTS zorgt er voor dat uw wensen en eisen volledig worden beantwoord en wel binnen de gestelde kaders vanuit budget, planning en kwaliteit.

Directievoering en toezicht.

Onze directievoerders zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de projecten. De directievoerder bewaakt de gecontracteerde kwaliteit binnen een dynamische omgeving en toetst iedere wijziging aan de uitgangspunten in het contract. De directievoerder kan worden geassisteerd  door één van onze toezichthouders.  Dit voor het controleren van de toe te passen bouwmaterialen en bouwmethodieken zowel op het werk als bij de toeleveranciers en zien er op toe dat de gecontracteerde kwaliteit daadwerkelijk ook volledig in de uitvoering van uw project terugkomt.
    Verbouw Stadhuis
    Bolsward
    Bekijk alle projecten
    SluitenBekijk hier onze projecten per onderwerp.