Calculatie.

De oorsprong van KBS (Kalkulatieburo Sneek) ligt bij het maken van begrotingen voor aannemers, architecten en ontwikkelaars. En nog steeds vormt dit een groot deel van de werkzaamheden. KBS+BTS verzorgt de aanvraag van onderaannemers, het uittrekken en afprijzen/normen van hoeveelheden en het spiegelen van offertes. De bouwplaatskosten en de staartkosten worden in overleg met de betreffende aannemer of architect bepaald. KBS+BTS werkt voor kleine, middelgrote en grote aannemers, architecten, ontwikkelaars en kan alle klussen van dakkapel tot gecompliceerde hoogbouwprojecten aan.

KBS+BTS heeft ruime ervaring met het opstellen van begrotingen mbt aardbevingschadeherstel.

Onderhoudsrapportages.

Goed onderhoud is cruciaal voor de levensduur van uw gebouw. KBS+BTS heeft een schema ontwikkeld voor planmatig onderhoud: Een bestaand gebouw wordt grondig geïnspecteerd. Eventuele acute problemen worden aangegeven en opgelost. Vervolgens wordt een meerjaren onderhoudadvies geschreven incl. een meerjaren kostenraming. Het onderhoudadvies wordt periodiek geactualiseerd en de uit te voeren werkzaamheden uitbesteed.

Bouwteam.

Bij elk bouwplan wordt op een zeker moment de vraag gesteld: Hoeveel gaat dit kosten? En past dat binnen het budget?
Hoe eerder deze vragen in bouw(ontwerp)proces gesteld worden, hoe beter er op gestuurd kan worden. KBS+BTS stelt vanaf de eerste ideeën en schetsen een bouwkostenraming op, en controleert deze gedurende het verdere ontwerpproces waardoor de juiste prijs/kwaliteitverhouding ontstaat.

Naarmate een ontwerp nader wordt uitgewerkt maakt KBS+BTS op vaste momenten een bouwkosten raming en spiegelt deze aan de vorige. Keuzes in het ontwerp worden financieel onderbouwd en kunnen worden bijgestuurd.

Materiaaltoepassingen bepalen in grote mate de toekomstige onderhoudskosten van een bouwwerk. KBS+BTS maakt in de ontwerpfase reeds een onderhoudsplan waarin de meerjaren-kosten van materialen wordt vergeleken. Op deze wijze wordt inzichtelijk dat een grotere investering nu op termijn een kostenbesparing kan opleveren.
    SO Nieuwbouw MFA
    Minnertsgea
    Bekijk alle projecten
    SluitenBekijk hier onze projecten per onderwerp.