BOUWADVIES

KBS+BTS adviseert opdrachtgevers bij elke stap vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie en oplevering op het gebied van onderhoud, nieuw- en verbouwprojecten.

Bouwkosten
KBS+BTS maakt op vaste momenten een raming/begroting van het (steeds gedetailleerder) ontwerp en toetst deze raming aan het budget. Verschillen worden aangewezen en bijgestuurd.

KBS+BTS maakt detail-inschrijfbegrotingen voor bouwbedrijven/aannemers.

Bouwmanagement
KBS+BTS stelt, namens de opdrachtgever, een team samen, en stuurt het team aan om te komen tot een bruikbaar, veilig, mooi en betaalbaar ontwerp. Voor de uitvoering contracteert KBS+BTS de (verschillende) uitvoerende partijen en zorgt dat het project volgens het contract wordt uitgevoerd.

Toezicht
Tijdens de uitvoering van een bouwproject ziet KBS+BTS er op toe dat het ontwerp op de technisch inhoudelijk afgesproken wijze wordt gerealiseerd.

Bestekken
Wetgeving, aanvullende eisen, materiaaltoepassingen en materiaalverwerking wordt door KBS+BTS in een bestek, volgens de Stabu methodiek vastgelegd.
    Verbouw en Uitbreiding Grand Hotel Amrath
    Amsterdam
    Bekijk alle projecten
    SluitenBekijk hier onze projecten per onderwerp.