BIM-modellering.

KBS+BTS voert bouwkundig tekenwerk uit in Revit. In Revit maakt KBS+BTS een digitaal 3-dimensionaal model. Dit zg. BIM-model wordt gedetailleerder naar mate een ontwerp vordert.

het BIM-model.

Het Bouwwerk Informatie Model (BIM) is een 3-dimensionale tekening met een geïntegreerde database. De database kan alle informatie van de verschillende getekende bouwelementen bevatten. Tijdens het ontwerpproces worden product- en materiaalkeuzes en toepassingen in het BIM-model gespecificeerd en de eigenschappen daarvan aan de database toegevoegd.

Binnen een ontwerpteam wordt gewerkt met een BIM-protocol. Hierin is vastgelegd hoe het BIM-model wordt opgezet en in welke fase van het ontwerpproces informatie aan het model (database) toegevoegd moet zijn. Het protocol geeft aan welke informatie gewenst wordt, maar ook wie informatie aanlevert.

Gedurende het ontwerpproces worden modellen van ontwerpende partijen (bouwkundig, constructeur, installatie-adviseur etc.) 'over elkaar' gelegd en worden knelpunten inzichtelijk. Deze knelpunten kunnen nu in de ontwerpfase worden opgelost. Daarnaast wordt gecontroleerd of het model voldoet aan de wensen en eisen van de opdrachtgever, het BIM-protocol en wettelijke eisen en normen.

Aan het einde van het ontwerpproces is het model virtueel een compleet bouwwerk inclusief alle product- en materiaalspecificaties. Dit complete model kan door uitvoerende partijen worden gebruikt voor prijsvorming, planning, maatvoering en productie van het bouwproject.

Door de gebruiker van het gebouw kan het BIM-model gekoppeld worden aan een gebouwbeheersysteem en aan het meerjaren onderhoudsplan.

Het BIM-model is zeer geschikt om op ieder moment van het ontwerpproces de opdrachtgever een beeld en overzicht te geven van het bouwwerk. Met een duidelijke visualisatie kan een opdrachtgever goed beoordelen of het ontwerp aan zijn/haar beeld voldoet.


    Renovatie Tabor College Werenfridus
    Hoorn
    Bekijk alle projecten
    SluitenBekijk hier onze projecten per onderwerp.